2021 (2564)

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๕  ธันวาคม ๒๕๖๔

วงขับร้องประสานเสียง The Bangkok Voices มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านผ่านเสียงเพลง

"พระราชาในนิทาน"

โดยได้ขับร้องประสานเสียง (Back Up) เพลงนี้ซึ่งคุณอัยย์ และคุณเชอรี่ ณัชชา วีรานุกูลเป็นผู้ร้องนำ ขอขอบพระคุณเสถียรธรรมสถานมา ณ โอกาสนี้ค่ะ