Basses

อ. ปิยะวัฒน์ ปันทนา (นุ้ย)

อาจารย์ปิยะวัฒน์จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (ดุริยศิลป์) เอกขับร้องจากมหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ ได้ Grade 7 ด้านการขับร้องจาก The Associated Board of the Royal School of Music (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการขับร้องและการสอนร้องเพลงของโรงเรียนดนตรีมีฟ้ากับ Tim Johnson และเคยได้เข้าร่วมการอบรมผู้สอนวงขับร้องประสานเสียงในประเทศฟิลิปปินส์อีกด้วย

ประสบการณ์การสอนและการทำงาน

 • อาจารย์สอนขับร้องสถาบัน Voice Studio จ. เชียงใหม่เป็นเวลา 5 ปี
 • อาจารย์สอนขับร้อง ที่โรงเรียนดนตรีมีฟ้าเป็นเวลา 8 ปี
 • อาจารย์สอนวิชาขับร้องและวงขับร้องประสานเสียงโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
 • อาจารย์พิเศษสอนวิชาการใช้เสียง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
 • วิทยากรการฝึกอบรมเทคนิคการขับร้องในวงประสานเสียงให้ครูโรงเรียนในกลุ่ม สพฐ. ทั่วประเทศ
 • วิทยาการฝึกสอนคณะนักร้องประสานเสียงของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จ.เชียงใหม่ เพื่อเข้าแข่งขันและได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ
 • นักร้องนำของคณะละครโอเปร่า The Metropolitan Opera of Bangkok ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน โดยได้ออกแสดงคอนเสิร์ตและละครโอเปร่าเป็นประจำทุกปี
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยเพลงและ Vocal Coach (ผู้ฝึกสอนด้านการใช้เสียง) ของคณะนักร้องประสานเสียง The Bangkok Voices ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 จนกระทั่งปัจจุบัน
 • อาจารย์ประจำสอนวิชาขับร้องสถาบันพัฒนาศิลปิน Grammy Vocal Studio โดย GMM Grammy

ผลงานด้านการแสดงต่าง ๆ

 • แสดงนำในละครโอเปร่าหลายๆ เรื่องที่จัดแสดง ณ ศูนย์วัฒธรรมแห่งประเทศไทย อาทิเช่น
  • Kilian และ Ermit ในโอเปร่าเรื่อง Der Freischutz ของ Carl Maria Von Weber
  • Figaro ในโอเปร่าเรื่อง The Marriage of Figaro ของ Mozart
  • Dr. Falke ในโอเปร่าเรื่อง Die Fledermaus ของ Johann Strauss
  • รับบท Caspar ในโอเปร่าเรื่อง Der Freischutz ของ Carl Maria Von Weber
 • ได้รับคัดเลือกจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม. มหิดล ให้รับบทนำ “นกโดโด้” ในการแสดงละครโอเปร่าภาษาไทยเรื่อง The Story of The Long-Gone Animals ที่ประพันธ์ขึ้นและจัดแสดงเป็นครั้งแรกของโลก โดยขับร้องร่วมกับวง Thailand Philharmonic Orchestra
 • ขับร้องในเสียงเบสและเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกวงขับร้องประสานเสียง The Bangkok Voices
 • ขับร้องเดี่ยวบทเพลงลูกกรุงในรายการดนตรีกวีศิลป์ ที่ออกอากาศทางช่องไทยทีวี (Thai PBS)
 • ร้องคอรัสแบ็คอัพในคอนเสิร์ต Clash Army ที่อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก
 • ขับร้องเพลงประกอบโฆษณาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มาม่า บะหมีกึ่งสำเร็จรูป ซื่อสัตย์
 • ขับร้องเพลงประกอบและร่วมแสดงในโฆษณา B-Quik

รางวัลที่ร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับวง The Bangkok Voices

 • รางวัลเหรียญเงินในประเภท Gospel and Spiritual และเหรียญทองแดงในประเภท Contemporary ในการแข่งขันขับร้องประสานเสียง World Choir Games ณ เมืองเซียะเมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • รางวัลเหรียญทองในประเภท Mix Chamber Choir และเหรียญเงินในประเภท Gospel and Spiritual ในการแข่งขันขับร้องประสานเสียง Asian Choir Games ณ ประเทศอินโดนีเซีย
 • รางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญในประเภท Mix Chamber Choirและ Gospel and Spiritual ในการแข่งขันขับร้องประสานเสียง Pattaya Grand Prix 2009 เมืองพัทยา
 • รางวัล 2 เหรียญทองในการแข่งขันขับร้องประสานเสียง Xinghai Prize International Choir Championships ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • รางวัล Platinum Award และรางวัล The Winner Of The Category ในประเภทเพลง Pop ในการแข่งขันขับร้องประสานเสียง Xinghai Prize International Choir Championships ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

อ. รุ่งธรรม เกียรติศรีชาติ (เต๋อ)

อาจารย์รุ่งธรรมเริ่มการขับร้องประสานเสียงตั้งแต่อายุ 4 ปี โดยขับร้องกับคณะนักร้องคริสตจักรไมตรีจิตและ Bangkok Children's Choir ภายหลังสำเร็จการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่งธรรมได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านดนตรีคริสตจักรจากประเทศอังกฤษ เขาเป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกของ The Bangkok Voices โดยรับผิดชอบในพาร์ทบาริโทน เบสและการขับร้องโซโล่ในหลายๆ บทเพลง

ปัจจุบันนอกจากการเป็นสถาปนิกดูแลงานก่อสร้างของโครงการอสังหาริมทรัพย์แล้ว อาจารย์รุ่งธรรมยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยเพลงของคณะนักร้องอนุชนคริสตจักรไมตรีจิต รวมถึงรับสอนขับร้องส่วนตัว และไม่นานมานี้ อาจารย์ยังได้รับเชิญให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยเพลงวงประสานเสียง "Bangkok United Choir" อีกด้วย

ภูดิศ กาญจนภูษากิจ (บอส)

ภูดิศจบการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา เอกขับร้องสากล ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.76 โดยเข้าศึกษาในโครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางศิลปะเมื่อปี พ.ศ. 2552

ภูดิศสนใจด้านการขับร้องตั้งแต่เด็ก ได้อยู่ในคณะนักร้องประสานเสียงประจำโรงเรียน และคณะนักร้องประสานเสียงอื่น ๆ มากมาย ได้แก่ Thai Youth Choir, Chulalongkorn University Concert Choir และ The Bangkok Voices โดยเริ่มเรียนร้องเพลงอย่างจริงจังกับอาจารย์บรรพต พึ่งโพธิ์ และเรียนร้องเพลงคลาสสิคกับ Mr. Giovanni Abuzo Sornito และ อาจารย์วีวรรณ โทนชัย

ด้านการทำงาน ภูดิศเคยเป็นครูสอนวิชาขับร้องที่สถาบัน New Frontier Music Academy เคยเป็น Vocal Coach ให้แก่นักร้องชมรม CU Band, คณะนักร้องประสานเสียง SPU Chorus, คณะนักร้องประสานเสียง SWS Youth Choir และนักร้องจากชมรมร้องเล่นเต้นระบำ โรงเรียนหอวัง เคยเป็นครูพิเศษทางด้านการขับร้องทั่วไปและการขับร้องประสานเสียงที่โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน

นอกจากด้านการร้องเพลงแล้ว ภูดิศยังสนใจเรื่องการแสดง เคยเขียนหนังสือคู่มือการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการถ่ายทอดอารมณ์เพลงประกอบการขับร้องสากล ตามแนววิธีการสอนของอาจารย์ ดร. ภัทราวดี มีชูธน (ครูเล็ก) และมีผลงานการแสดงละครร้องสลับลำนำ เรื่อง วิวาหพระสมุท ในปี พ.ศ. 2556 ภายใต้การกำกับของครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน และการกำกับดนตรีโดย อาจารย์อานันท์ นาคคง อีกด้วย

ปัจจุบัน ภูดิศกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ. สุคณัชญ์ โพธิ์ศรีสุข (เดียร์)

อาจารย์สุคณัชญ์เริ่มต้นชีวิตการเป็นนักร้องประสานเสียงจากการเป็นสมาชิกในชุมนุมขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU Chorus) โดยการนำของ ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ ในปี 2548 และได้มีโอกาสเข้าร่วมกับคณะนักร้องประสานเสียง The Bangkok Voices ในปี 2550 จนถึงปัจจุบันในตำแหน่งเสียง Bass

ในช่วงเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา เขามีโอกาสได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติหลายรายการร่วมกับคณะ The Bangkok Voices เช่น The 1st Asian Choir Games เมืองจาร์กาตา ประเทศอินโดนิเซีย The 1st Xinghai Prize International Choir Championship ที่จัดขึ้นที่เมืองกวางเจา ประเทศจีน The 1st Andrea O. Veneracion International Choral Festival ที่จัดขึ้นที่เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ และ 4th Vietnam International Choral Festival and Competition เป็นต้น

นอกจากนั้น เขายังผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมคณะนักร้องประสานเสียง Asian Youth Choir for ONE เป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทยกับเพื่อนๆ อีก 11 ประเทศในอาเซียนและประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเข้าค่ายฝึกซ้อมและออกแสดงคอนเสิร์ตที่ KBS Hall ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยการนำของ Eui-Joong Yoon ในปี 2557 และผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมคณะนักร้องประสานเสียง Indonesia Youth Choir ร่วมกับเพื่อนๆ ในประเทศอินโดนิเซีย เพื่อเข้าค่ายฝึกซ้อมและแสดงคอนเสิร์ตในพิธีเปิดและปิด มหกรรมการประกวด Bali International Choral Festival and Competition ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนิเชีย โดยการนำของ Mark Anthony Carpio และ Dr. Hak Won Yoon ในปี 2558

อาจารย์สุคณัชญ์จบการศึกษาจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี 2551 ปัจจุบันเป็นครูสอนขับร้องประสานเสียงในโรงเรียนมัธยมและเป็นโค้ชให้กับคณะนักร้องประสานเสียงคณะต่างๆ เพื่อเตรียมตัวเข้าประกวดแข่งขันในรายการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

จักรกฤษ แสงพิสิทธิ์ (จิ๊ก)

จักรกฤษเริ่มเข้าสู่วงการขับร้องประสานเสียงจากความชอบเพียงเล็กน้อยกับการแสดงในพิธีรับเพื่อนใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2550 ทำให้เขาสมัครเข้าชุมนุมขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU Chorus) และเริ่มเรียนรู้การร้องเพลงประสานเสียงจากศูนย์ เข้าร่วมการซ้อมอย่างสม่ำเสมอ เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเรื่อยๆ จากสมาชิกตำแหน่งเสียง Bass ไปสู่การทำหน้าที่คอนดัคเตอร์ เพื่อการนำซ้อมในวง

ปี 2552 เขาได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกของวงขับร้องประสานเสียงเยาวชนไทย (Thai Youth Choir: TYC) ได้มีโอกาสร้องในตำแหน่งเสียง Tenor ฝึกฝน พัฒนาความสามารถไปเรื่อยๆ จนกระทั่งปี 2553 ได้มีโอกาสไปร่วมการแข่ง World Choir Game 2010 ที่นคร Shaoxing ประเทศจีน เป็นการแข่งขันขับร้องประสานเสียงในระดับสากลครั้งแรกของเขา (กลับมาร้องในตำแหน่งเสียง Bass อีกครั้ง)

หลังจากจบการศึกษา จักรกฤษได้รับการชักชวนให้มาเป็นสมาชิกของวง The Bangkok Voices ด้วยการชักชวนจากสมาชิกรุ่นพี่ ของวง TU Chorus ที่เป็นสมาชิกของ The Bangkok Voices อยู่ก่อนแล้ว ตลอดเวลาในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ The Bangkok Voices นั้น เขาได้รับประสบการณ์ใหม่ๆมากมาย ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันการขับร้องประสานเสียงนานาประเทศ อาทิเช่น จีน เวียตนาม ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ อีกทั้งเขายังได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักร้องไทย เข้าร่วมกับคณะประสานเสียง Asian Youth Choir (AYCO) ร่วมกับเพื่อนๆ อีกกว่า 10 ประเทศ ณ ประเทศเกาหลีใต้ ในปี 2557 และได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมคณะนักร้องประสานเสียง Indonesia Youth Choir ร่วมกับสมาชิกจากประเทศอินโดนีเซีย ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ในปี 2558

จักรกฤษจบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว จักรกฤษเป็นผู้ซึ่งมีเสียงเพลงอยู่ในหัวใจและเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่า ถึงแม้คุณจะไม่ใช่นักเรียน นักศึกษาจากคณะทางดนตรี การขับร้อง ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่สามารถร้องเพลงได้

อ. วิรุณ ภักดีวิเศษกุล (ตูน)

อาจารย์วิรุณได้เริ่มเข้าเรียนร้องเพลงตั้งแต่อายุ 9 ปี และได้เริ่มเข้าศึกษาที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ (ศาลายา) สาขาคีตศิลป์สากล ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 กับอาจาย์วณี ลัดดากลม และอาจารย์รัพนางค์ สีบุญเรือง จนสำเร็จการศึกษาและได้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปศึกษา สาขาดนตรีคีตศิลป์สากลกับอาจารณ์มาณิต ธุวะเศรษฐกุล

สำหรับประสบการณ์ด้านการขับร้องประสานเสียง เขาได้เข้าร่วมฝึกซ้อมกับทางโรงเรียน และได้ออกงานต่างๆ ของโรงเรียน รวมไปถึงการเข้าร่วมการประกวดขับร้องประสานเสียงตามเทศกาลต่างๆ เรื่อยมา และในปี พ.ศ. 2550 วิรุณได้เป็นหนึ่งในสมาชิกวง Thai Youth Choir จนถึงปี พ.ศ. 2555 และปัจจุบันได้เข้ามาเป็นสมาชิกของวง The Bangkok Voices

ปัจจุบันวิรุณเป็นครูดนตรีอยู่ที่โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

ธาริน อุนะพำนัก (Lib)

Tarin Unaphumnag

ธารินเข้าวงโยธวาทิตตั้งแต่ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่นเครื่อง Baritone Marching และ Euphonium ผ่านการประกวดวงโยธวาทิตระดับประเทศหลายรายการ โดยในปี 2004 มีโอกาสได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของวง Siamyh Drum and Bugle Corps ซึ่งเป็นวง DrumCorps วงแรกของประเทศไทย เป็นการรวมตัวของนักเรียนและนักศึกษาจากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นสมาชิกจนถึงปี 2011 และเป็นผู้ฝึกสอน และ staff ของวงอีกด้วย ในสายดนตรีเครื่อง Brassband ได้เป็นสมาชิกวง Whitehorse ในขณะที่ศึกษาต่อปริญญาโทในประเทศออสเตรเลีย และได้ออก Concert งานต่างๆ ที่เมือง Melbourne

ประสบการณ์ด้านการขับร้องประสานเสียงนั้น ธารินได้เป็นสมาชิกของวง Siam Harmony ซึ่งมี Mr. Jose L. Librodo และครูมานิตย์เป็น Conductor จนกระทั่งปี 2017 เขาได้มีโอกาสร่วมเป็นสมาชิกของวง The Bangkok Voices โดยร้องในกลุ่มเสียง Bass