Awards & Recognition

2016

(2559)

  • รางวัล 1 เหรียญทอง จากการแข่งขัน AKS Asian Choral Grand Prix 2016 ณ เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน และรางวัลขับร้องเพลงฮังการียอดเยี่ยมที่สุด

2015

(2558)

  • รางวัล 2 เหรียญทองจากการแข่งขัน "4th Vietnam International Choir Competition 2015" ณ เมืองฮอยอัน ประเทศเวียตนาม นอกจากนั้น ยังได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดในประเภทที่เข้าร่วมแข่งขัน

2012

(2555)

  • Platinum Nomination Awards จากการแข่งขัน 1st Xinghai Prize International Choir Competition 2012 ในประเภท Pop/Jazz/Gospel
  • รางวัล 2 เหรียญทอง จากการแข่งขัน 1st Guangzhou International Open Competition 2012 ณ นครกวางเจา สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยคณะฯ ได้รับถ้วยรางวัลคะแนนสูงสุดจากการแข่งขันประเภท Mixed Chamber and Vocal Ensemble

2009

(2552)

  • รางวัล 2 เหรียญทอง จากการแข่งขัน 3rd Grand Prix Pattaya: Festa Musicale Choir Festivals ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทยในปี 2009

2007

(2550)

  • รางวัล 1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงินจากการแข่งขัน 1st Asian Choir Games กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนิเชีย ในปี 2007

2006

(2549)

  • รางวัล 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขัน 4th World Choir Games นครเซียะเหมิน ประเทศจีนในปี 2006