ผู้อำนวยเพลง
นพ. กิตติพร ตันตระรุ่งโรจน์ นพ. กิตติพร ตันตระรุ่งโรจน์ เริ่มคลุกคลีกับวงการขับร้องประสานเสียงตั้งแต่เยาว์วัย เริ่มต้นได้ทำหน้าที่นักขับร้องประสานเสียงในโบสถ์ ต่อมาได้พัฒนาตนเองและเรียนรู้ศิลปะการอำนวยเพลงขับร้องประสานเสียงขณะที่ศึกษาอยู่ระดับมหาวิทยาลัย ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยได้รับการฝึกฝนอย่างใกล้ชิดจาก Professor Minerva Arit Peneranda ชื่อเสียงของ นพ. กิตติพร เป็นที่รู้จักกันดีในวงการประสานเสียงทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ สำหรับภายในประเทศ ได้ถูกรับเชิญไปเป็นวิทยากรให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้อำนวยเพลงในจังหวัดต่าง ๆ อยู่เสมอ ส่วนในระดับนานาชาติ ได้ถูกรับเชิญไปเป็นวิทยากรอบรม และเป็นกรรมการในการตัดสินงานแข่งขันระดับนานาชาติอยู่เสมอ นพ. กิตติพร เป็นผู้มีความสามารถในการประพันธ์และเรียบเรียงเพลง โดยมีผลงานเรียบเรียงเพลงประเภทต่าง ๆ ไว้กว่า 150 เพลง และเพลงเหล่านี้ถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะเพลง “ลาวดวงเดือน” ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานเรียบเรียงที่ประสบความสำเร็จ ได้รับการตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา นับว่าเป็นบทเพลงประสานเสียงไทยเพลงแรกที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 

นอกจากนี้ นพ. กิตติพร ยังเป็นผู้อำนวยเพลงคณะนักร้องประสานเสียงที่มีชื่อมากมาย และตั้งแต่ปี 2550 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยเพลงของคณะนักร้องประสานเสียง The Bangkok Voices ซึ่งเป็นคณะนักร้องฯ ระดับแนวหน้าของประเทศ ทำหน้าที่ในโอกาสสำคัญต่าง ๆ อาทิ งานถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เป็นต้น และเคยได้รับเหรียญรางวัลมากมายจากการแข่งขันในระดับนานาชาติ นพ. กิตติพร ปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นศัลยแพทย์ ซึ่งได้รับรางวัลแพทย์ต้นแบบของแพทยสภา และเป็น Artistic Director ของการแข่งขันขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย และเป็นผู้อำนวยเพลงให้กับวงประสานเสียง The Bangkok Voices คณะกรรมการใน “International Federation of Choral Music (IFCM) – Asia-Pacific Working Committee และเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุม World Choir Council  และตั้งแต่เดือนพฤกษาคม 2566 ที่ผ่านมา ได้ดำรงตำแหน่งนายกของสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย