ขอเชิญผู้สนใจร่วมสมัคร BV Online Choral Workshop

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการขับร้องประสานเสียงออนไลน์

BV Online Choral Workshop

โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการขับร้องประสานเสียง


1. อ. รุ่งธรรม เกียรติศรีชาติ ผู้อำนวยเพลงและผู้สอนของคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย (Thai Youth Choir)

2. อ. อลิสา เจสกุล อาจารย์ผู้สอนวิชาดนตรีและคณะนักร้องประสานเสียง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า และวิทยากรรับเชิญให้กับโรงเรียนต่าง ๆ

3. อ. ปิยะวัฒน์ ปันทนา อาจารย์ผู้สอนวิชาขับร้อง Grammy Vocal Studio และ Vocal Coach ของ The Bangkok Voices

4. อ. ภาธร สวัสดิสุข อาจารย์ผู้สอนวิชาขับร้องและขับร้องประสานเสียง โครงการห้องเรียนพิเศษดนตรี โรงเรียนหอวัง

วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 23-24 และ 30-31 ตุลาคม 2564

เวลา 16.00-17.30 น. ผ่านทาง Zoom Application


หัวข้อในการฝึกอบรม

1. การเตรียมความพร้อมของเสียงเพื่อการขับร้อง (ผู้หญิง) 23 ต.ค. 2564

2. การเตรียมความพร้อมของเสียงเพื่อการขับร้อง (ผู้ชาย) 24 ต.ค. 2564

3. หลักการสอนขับร้องเบื้องต้น 30 ต.ค. 2564

4. โสตทักษะสำหรับนักร้องประสานเสียง 31 ต.ค. 2564


อัตราค่าสมัคร

  • นักเรียน/นักศึกษา 1,600 บาท บุคคลทั่วไป 2,000 บาท

  • พิเศษ สมัครภายในวันที่ 30 กันยายน นักเรียน/นักศึกษา 1,400 บาท บุคคลทั่วไป 1,800 บาท

  • รวมเอกสารประกอบการฝึกอบรมและประกาศนียบัตร

*รับจำนวนไม่เกิน 20 คน ปิดรับสมัครวันที่ 20 ตุลาคม 2564


ติดต่อเรา

โทร. 092-2659118, 089-2333050

Email: thebangkokvoices@gmail.com

Facebook: วงประสานเสียง The Bangkok Voices


วิธีสมัคร

1. กรอกใบสมัคร ที่นี่

2. ชำระค่าสมัครโดยโอนเงินไปบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 034-0-23195-5

ชื่อบัญชี น.ส. พาณิภัค เหลืองประเสริฐ หรือ นายธีรเดช ศรประสิทธิ์

3. ส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยแจ้งชื่อ นามสกุล เบอร์โทรติดต่อ มาที่ email: thebangkokvoices@gmail.com


เชิญชมตัวอย่างกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการได้ที่นี่